Friday, September 18, 2015

AUDIT DALAMAN 5S KPMBP


Pada 6, 7 dan 8 September 2015 telah audit dalaman yang ke-3 bagi tahun 2015. Tujuan audit dalaman ini diadakan adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan mengenai amalan 5s di setiap zon. Daripada dapatan ini, adalah diharapkan ianya menjadi faktor motivasi untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan (KAIZEN) serta meningkatkan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti kreativiti dan inovasi. Selain daripada itu, aktiviti audit ini juga dapat memastikan aktviti 5s dijalankan secara berterusan untuk memupuk kesedaran dan menjadikannya sebagai satu budaya di tempat kerja.


0 comments: