Monday, July 14, 2014

Lawatan ke MBJBTLawatan ke Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, Johor Bahru

Ahli jawatankuasa 5S kolej telah mengadakan lawatan sempena amalan 5S ke Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, Johor Bahru pada 10.8.2012. 

Lawatan tersebut telah dihadiri oleh beberapa warga kolej seramai 24 orang. Secara keseluruhannya, lawatan tersebut banyak memberi panduan kepada warga kerja Kolej Profesional MARA Bandar Penawar untuk melaksanakan amalan 5S di kolej. Antara amalan 5S MPJBT yang boleh diaplikasi di kolej adalah seperti sistem ownership, SOP Alat Pemadam Api, Kaedah Peti Cadangan, Bentuk Pelan Lantai, Bentuk Pelan Kebakaran, Carta Pergerakan Staf, Kaedah Penambahan Kuantiti Borang, Sudut Induk 5S, Tagging Peralatan, Pelan suis lampu dan sebagainya. 

0 comments: