Tuesday, May 20, 2014

Tugas-tugas jawatan kuasa 5s KPMBP

Assalamualaikum wbt
 


TUGAS & TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA AMALAN 5S
KOLEJ PROFESIONAL MARA BANDAR PENAWAR

PENGERUSI / PENYELARAS

 • Menentukan matlamat pelaksanaan sistem 5S
 •  Menetapkan piagam, peraturan dan garis panduan pelaksanaan
 •  Membentuk pelan tindakan tahunan
 • Memperuntukan sumber & belanjawan
 • Membentuk jawatankuasa
 •  Melulus dan memperakui penetapan kawasan, ahli serta aktiviti setiap zon
 • Memantau kemajuan program dengan pembentukan piawaian yang sesuai dan berkaitan dengan sistem 5S untuk pembudayaan berterusan
 •  Menetapkan kaedah penghargaan dan ganjaran
 •  Menjadualkan mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Amalan 5S
 •  Menyelaras Program Amalan 5S
 •   Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan Amalan 5S
 •  Membantu pengurusan unit audit, latihan & promosi
 •  Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan Amalan 5S dalam organisasiSETIAUSAHA

 • Menjalankan tugas sebagai setiausaha kepada Jawatankuasa Pelaksana dan Jawatankuasa Kerja
 • Memberi panduan dan membantu ahli jawatankuasa induk dan ahli zon 5S dengan tujuan untuk penyelarasan aktiviti
 • Memastikan dokumen 5S dikemaskini
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti promosi, latihan dan audit 5SJAWATANKUASA AUDIT

 • Menyediakan pelan perancangan pelaksanaan aktiviti tahunan
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
 • Melaksanakan audit dalaman
                #  Audit berkala
               # Audit mengejut


 • Menyediakan kriteria-kriteria audit
 • Menyediakan stiker audit
 • Menyediakan laporan audit
 • Merancang pra audit dan audit persijilan oleh pihak MPC
 • Menyediakan dan mengemaskini dokumen jawatankuasa audit
 • Mengenalpasti program pengiktirafan:

                  # Zon Terbaik
                  # Ruang Kerja Individu Terbaik
                 # Idea Kreatif & Inovasi Terbaik


JAWATANKUASA LATIHAN

 • Menyediakan pelan perancangan pelaksanaan aktiviti tahunan
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
 • Merancang kursus kesedaran 5S ke atas semua warga kerja
 • Merancang kursus pemantapan pelaksanaan amalan 5S
 • Merancang lawatan penandaaras ke jabatan lain
 • Memberi latihan dan melantik pegawai bertanggungjawab untuk memberi taklimat 5S kepada pelawat jabatan luar
 • Menyediakan dan mengemaskini dokumen jawatankuasa latihan
 • Mewujudkan, mengenalpasti dan merancang cadangan idea kreatif dan penambahbaikan untuk dilaksanakan di peringkat jabatan
 • Mengendalikan lawatan korporat dari jabatan lain


JAWATANKUASA PROMOSI
 • Menyediakan pelan perancangan pelaksanaan aktiviti tahunan
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
 • Mengadakan kempen promosi 5S - selaraskan dengan jawatankuasa kecil yang lain
 • Menyediakan buletin / blog 5S
 • Menyediakan dan mengemaskini dokumen jawatankuasa promosi
 • Menyediakan banner/poster/bunting/flyer/brosur aktiviti 5S
 • Menyediakan countdown  persijilan 5S jabatan
 • Menyediakan jurukamera khas untuk semua aktiviti 5S


KETUA ZON
 • Menyediakan pelan perancangan pelaksanaan aktiviti tahunan
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
 • Menyediakan maklumat sudut zon
 • Mengurus, mengenalpasti dan merancang aktiviti zon
 • Menyediakan dan mengemaskini dokumen zon
 • Merekod semua aktiviti berkaitan amalan 5S


AHLI ZON
 • Mematuhi etika kerja zon yang telah dipersetujui bersama
 • Menghadiri perbincangan yang diadakan
 • Menyertai aktiviti 5S secara aktif sepanjang masa
 • Bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti zon
 • Bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti penambahbaikan di tempat kerja secara berkumpulan
 • Mewujudkan suasana kerja yang harmoni di antara ahli
 • Membantu menyediakan maklumat sudut zon

0 comments: