Tuesday, October 20, 2015

Aktiviti Pengauditan Dari Panel MPC

Proses pengauditan dimulakan dengan mesyuarat bersama Pengarah KPMBP, Dr Rosnah bt Md Saad, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan AJK Induk 5S.  Proses pengauditan fizikal dan dokumentasi di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar (KPMBP) sedang dijalankan di semua zon iaitu zon pentadbiran, akademik, perpustakaan, surau, asrama dan persekitaran. 


Ucapan dan Pembentangan Dari Pihak Kolej Sedang Dijalankan 

Proses Pengauditan Fizikal Sedang Dijalankan
Proses Pengauditan Dokumen Sedang Dijalankan
0 comments: